ข่าว
   
 
 
EN Information Alumni SiteMap English

ประกวดราคา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบราคาซื้อ Computer Notebook 10 sets สำหรับศูนย์บางกะดี, ตั้งแต่ ๑๕ - ๒๔ ก.ย.๕๗
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.สอบราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีดชุดเครื่องนอนและวัสดุประเภทผ้า จำนวน ๑ งาน, ถึง ๑๑ ก.ย.๕๗
คณะวิทย์ฯ มธ.ประกวดราคาซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนสำหรับวิชาพื้นฐาน จำนวน ๘๐ เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์, ถึง ๑๙ ส.ค.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนามแบดมินตัน สำหรับศูนย์บางกะดี ตั้งแต่ ๔ - ๑๘ ส.ค.๕๗
โรงพิมพ์ มธ.ศูนย์รังสิต สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โรงพิมพ์ มธ.ศูนย์รังสิต สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน, ถึง ๖ ส.ค.๕๗
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.สอบราคาจ้างเหมาบริการงานดูแล ป้องกัน กำจัดปลวกและแมลง โครงการหมู่บ้านเอเชี่ยนเกมส์และกลุ่มอาคารหอพัก, ถึง ๕ ส.ค.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามบาสเกตบอล สำหรับศูนย์รังสิต ตั้งแต่ ๑๕ - ๒๙ ก.ค.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ถึง ๗ ก.ค.๕๗
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอพักบุคลากร อาคาร A1 A2 A3 B1 B2 และอาคาร D1 จำนวน 1,315 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, ถึง ๒๔ มิ.ย.๕๗
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอพักบุคลากร อาคาร A1 A2 A3 B1 B2 และอาคาร D1 จำนวน 1,109 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, ถึง ๒๔ มิ.ย.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ประกวดราคาจ้างเหมางานดูแลรักษาความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร สำหรับศูนย์รังสิต, ถึง ๓ ก.ค.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วน สำหรับศูนย์รังสิต, ถึง ๓ ก.ค.๕๗
โรงพิมพ์ มธ.ศูนย์รังสิต ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บเรียง เนื้อในหนังสืออัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง, ถึง ๒๖ มิ.ย.๕๗
[1]  2  3  4  5  6  7  8  อ่านข่าวทั้งหมด >>