ข่าว
   
 
 
EN Information Alumni SiteMap English

ประกวดราคา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคารเรียนหลังใหม่, ถึง ๒๔ เม.ย.๕๗
และบริเวณทางเข้าด้านหน้าสถาบันฯ ถึงบริเวณวงเวียน สำหรับศูนย์รังสิต
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ.สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอล ศูนย์บางกะดี, ถึง ๒๔ เม.ย.๕๗
คณะเศรษฐศาสตร์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ "เครื่องสำรองไฟฟ้า" จำนวน ๓ เครื่อง, ถึง ๒๑ เม.ย.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์บางกะดี สอบราคาซื้อ Oscilloscope ๒๐ sets, ถึง ๓ เม.ย.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารท่านผู้หญิงฯและอาคาร IT&MT
คณะนิติศาสตร์ ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ถึง ๑๔ มี.ค.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารท่านผู้หญิงฯ และอาคาร IT&MT, ถึง ๒๐ มี.ค.๕๗
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.สอบราคาซื้อชักโครก แบบสองชิ้นและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับติดตั้งในห้องพักอาคาร ๑๔ ชั้น, ถึง ๒๔ ก.พ.๕๗
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.สอบราคาซื้อฟิลเตอร์ (AHU) ระบบปรับอากาศ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต, ถึง ๑๓ ก.พ.๕๗
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ, ถึง ๑๐ ก.พ.๕๗
คณะวิทย์ มธ.สอบราคาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน ๑๗ เครื่อง, ถึง ๔ ก.พ.๕๗
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักชั่วคราว อาคาร D1 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิทย์ มธ.กำหนดจัดสอบราคา จำนวน ๒ รายการ, ถึง ๒๘ ม.ค.๕๗
มธ.ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและ ปฏิบัติการรวม ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายเอกสารประกวดราคา, ถึง ๑๙ พ.ย.๕๖
มธ.ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม พร้อมราคากลาง
[1]  2  3  4  5  6  อ่านข่าวทั้งหมด >>