ข่าว
   
 
 
EN Information Alumni SiteMap English

ประกวดราคา
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน, ถึง ๖ ส.ค.๕๗
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.สอบราคาจ้างเหมาบริการงานดูแล ป้องกัน กำจัดปลวกและแมลง โครงการหมู่บ้านเอเชี่ยนเกมส์และกลุ่มอาคารหอพัก, ถึง ๕ ส.ค.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามบาสเกตบอล สำหรับศูนย์รังสิต ตั้งแต่ ๑๕ - ๒๙ ก.ค.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ถึง ๗ ก.ค.๕๗
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอพักบุคลากร อาคาร A1 A2 A3 B1 B2 และอาคาร D1 จำนวน 1,315 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, ถึง ๒๔ มิ.ย.๕๗
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอพักบุคลากร อาคาร A1 A2 A3 B1 B2 และอาคาร D1 จำนวน 1,109 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, ถึง ๒๔ มิ.ย.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ประกวดราคาจ้างเหมางานดูแลรักษาความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร สำหรับศูนย์รังสิต, ถึง ๓ ก.ค.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วน สำหรับศูนย์รังสิต, ถึง ๓ ก.ค.๕๗
โรงพิมพ์ มธ.ศูนย์รังสิต ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บเรียง เนื้อในหนังสืออัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง, ถึง ๒๖ มิ.ย.๕๗
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในบ่อบำบัดน้ำเสียและน้ำโสโครก อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต, ถึง ๒๓ มิ.ย.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำหรับศูนย์บางกะดี, ถึง ๒ ก.ค.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และสนามหญ้า สำหรับศูนย์รังสิต, ถึง ๒๕ มิ.ย.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า, ถึง ๒๕ มิ.ย.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน เก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยว, ถึง ๑๘ มิ.ย.๕๗
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.สอบราคาจ้างเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker) อาคาร A1, ถึง ๒๖ พ.ค.๕๗
[1]  2  3  4  5  6  7  8  อ่านข่าวทั้งหมด >>