ข่าว
   
 
 
EN Information Alumni SiteMap English

รับสมัครงาน
Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University Job Opportunity: International Faculty (Research Track)
คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย จำนวน ๒ อัตรา, ถึง ๓๐ ก.ย.๕๗
คณะสถาปัตย์ฯ มธ.รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ประจำโครงการการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี, ถึง ๑๙ ก.ย.๕๗
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, ถึง ๑๙ ก.ย.๕๗
คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครพนักงานรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา, ถึง ๑๒ ก.ย.๕๗
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน ๓ อัตรา, ถึง ๑๒ ก.ย.๕๗
คณะนิติศาสตร์ มธ.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา, ถึง ๕ ก.ย.๕๗
คณะแพทยศาสตร์ มธ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล, ถึง ๒๒ ก.ย.๕๗
สถาบันภาษา มธ.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และรับโอนข้าราชการสายวิชาการ (อาจารย์) ในสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งอาจารย์
คณะสถาปัตย์ฯ มธ.ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำโครงการหลักสูตรการออกแบบชุมชนเมืองบัณฑิต/มหาบัณฑิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คณะนิติศาสตร์ มธ.รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน ๓ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คณะสถาปัตย์ฯ มธ.ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน, ถึง ๓๐ ก.ย.๕๗
วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา, ถึง ๑๒ ก.ย.๕๗
คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๗ อัตรา, ถึง ๑๗ ต.ค.๕๗
วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา, ถึง ๓๐ ก.ย.๕๗
[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  อ่านข่าวทั้งหมด >>